Hệ thống điều trị y tế cùng với biến thể loại 5 theo Luật bệnh truyền nhiễm của bệnh covid loại mới trong nước( từ ngày 22 tháng 5)

Các hệ thống điều trị y tế sẽ thay đổi theo như dưới đây cùng với sự thay đổi định vị trên luật bệnh truyền nhiễm của bệnh covid loại mới từ biến thể loại 2 sang biến thể loại 5 ( 8/5/2023)

 • 1

  Từ ngày 22/5( thứ hai) có thể thăm hỏi bệnh nhân nhập viện

  • Thời gian có thể thăm hỏi là buổi chiều 2 giờ đến 6 giờ
  • Số người vào thăm 1 lần tối đa là 3 người
  • Thời gian gặp mặt theo quy định là 1 tiếng 30 phút
  • Khi tới thăm hỏi đầu tiên hãy tới tòa K tầng 1 khu vực quầy thông tin
  • Trong khu vực bệnh viện hãy chấp hành đeo khẩu trang . Theo quy định chúng tôi sẽ từ chối cho thăm hỏi nếu không đeo khẩu trang
  • Bệnh nhân nhiễm covid sẽ không thể thăm hỏi trong vòng 10 ngày kể từ khi phát bệnh
  • Tiếp tục áp dụng lại " thẻ hỗ trợ" có thể thăm hỏi 24 giờ ở tòa bệnh K( từ ngày 26/2/2024) 
   For details, click here.
 • 2

  Bên trong bệnh viện vẫn duy trì khái niệm người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm covid. Trường hợp trong vòng 7 ngày tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân nhiễm covid sẽ không thể thăm hỏi.

 • 3

  Đeo khẩu trang trong khu vực bệnh viện là quy định, mong mọi người hãy chấp hành đeo khẩu trang.

 • 4

  Bệnh nhân nhập viện cũng cần phải đeo khẩu trang . Do đó khi nhập viện hãy mang theo khẩu trang

Trong bệnh viện sẽ có những bệnh nhân hệ miễn dịch kém hoặc nếu nhiễm covid thì khả năng bệnh sẽ trở nên xấu đi cao. Vì vậy việc duy trì phòng chống lây nhiễm sẽ khác với bên ngoài bệnh viện, rất mong nhận được sự hợp tác từ mọi người .

Kameda Medical Center