Chính sách cơ bản bảo vệ thông tin cá nhân

Chính sách cơ bản bảo vệ thông tin cá nhân tập đoàn y tế pháp nhân Tesshokai

Tập đoàn y tế pháp nhânTesshokai (bên dưới gọi tắt là "Tập đoàn")quy định theo như dưới đây về chính sách cơ bản bảo vệ thông tin cá nhân(bên dưới gọi tắt là "Chính sách") liên quan đến thông tin cá nhân bắt đầu từ việc ghi chép lại bệnh án, nhằm đảm bảo cho bệnh nhân có thể an tâm khám chữa bệnh.

1. Về việc sử dụng thông tin cá nhân cũng như cung cấp thông tin cho bên thứ 3

Thông tin cá nhân của bệnh nhân sẽ sử dụng cũng như cung cấp cho bên thứ 3 trong phạm vi liên quan đến khám・chữa・ chăm sóc của bệnh nhân cũng như trong phạm vi được ghi tại "mục đích sử dụng thông tin cá nhân " của chính sách, trừ các trường hợp sau đây. Ngoài ra khi cung cấp thông tin cá nhân của bệnh nhân cho bên thứ 3 về nguyên tắc sẽ ẩn danh các thông tin có thể nhận dạng được cá nhân (trường hợp có thể dựa trên tính chất của nó )

 • 1.
  Trường hợp đã giải thích rõ mục đích sử dụng và nhận được sự đồng ý từ chính chủ
 • 2.
  Trường hợp để có thể cung cấp dịch vụ y tế phù hợp cần phải chia sẻ thông tin cho bộ phận khác bên ngoài
 • 3.
  Trường hợp khẩn cấp hoặc không thể đừng nhằm đảm bảo cơ thể, sinh mệnh cũng như tài sản của bệnh nhân
 • 4.
  Trường hợp đặc biệt cần thiết vì sức khỏe cộng đồng hoặc giáo dục lành mạnh trẻ em đang trong giai đoạn phát triển thể chất và tinh thần
 • 5.
  Trường hợp sử dụng khi đã chỉnh sửa đến trạng thái không thể phân biệt hoặc nhận dạng cá nhân
 • 6.
  Dựa theo đạo luật cơ sở tầng y tế thế hệ tiếp theo , khi cung cấp thông tin y tế cho doanh nghiệp chứng nhận xử lý ẩn danh thông tin y tế được chính phủ công nhận để thực hiện xử lí ẩn danh nhằm cung cấp thông tin y tế cho các nhà nghiên cứu
 • 7.
  Trường hợp bị yêu cầu cung cấp theo pháp luậ

2. Quản lí phù hợp thông tin cá nhân

Về thông tin cá nhân của bệnh nhân chúng tôi sẽ cố gắng giữ thông tin chính xác và cập nhật mới nhất , phòng tránh truy cập trái phép, mất mát, phá hủy, giả mạo, rò rỉ cũng như trở ngại trong việc sử dụng , đảm bảo bằng hệ thống quản lí thích hợp

3. Tiết lộ・sửa・ngừng sử dụng thông tin cá nhân

Khi có yêu cầu tiết lộ thông tin khám chữa bệnh từ chính bệnh nhân chúng tôi sẽ nhanh chóng xác nhận nội dung, tuân theo "" hướng dẫn tiết lộ cũng như cung cấp thông tin khám chữa bệnh "" của tập đoàn để xử lí thích hợp . Ngoài ra khi có yêu cầu tiết lộ thông tin từ gia đình, bạn bè , đại diện pháp lí thì về nguyên tắc chúng tôi sẽ tiết lộ sau khi xác nhận với chính chủ bệnh nhân .
Ngay cả trong trường hợp khi có yêu cầu chính sửa hoặc ngừng sử dụng thông tin khi nội dung thông tin cá nhân không đúng sự thật hay với lí do như là vi phạm thủ tục cung cấp cho bên thứ 3 , chúng tôi sẽ không chậm trễ ngay lập tức điều tra, xử lí thích hợp

4. Bộ máy・ thể chế

Giám đốc chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân trong tập đoàn đại diện cho chủ tịch của tập đoàn , giám đốc chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân sẽ dựa theo chính sách, đưa ra các quyết định mang tính tổng quát liên quan tới bảo vệ thông tin cá nhân , và chịu trách nhiệm về điều đó .
Khi giám đốc chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân vắng mặt thì chủ tịch hoặc người được chủ tịch chỉ định sẽ thay thế thực hiện các công việc của người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân .
Và Giám đốc tại các cơ sở của tập đoàn sẽ là người đại diện chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân , quản lí vận hành giáo dục, giám sát liên quan tới bảo vệ thông tin cá nhân tại cơ sở , đồng thời chịu trách nhiệm về điều đó .

5. Tuân thủ pháp lệnh và rà soát chính sách

Chúng tôi tuân thủ các pháp lệnh liên quan tới bảo vệ thông tin cá nhân , và các quy phạm khác .
Ngoài ra chúng tôi cũng thực hiện rà soát khi cần thiết , liên tục cải thiện chính sách

6. Nơi tiếp nhận thắc mắc ,tư vấn

Hãy liên hệ đến phòng xúc tiến CSR
Tel: 04-7092-2211( đại diện)

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Về thông tin cá nhân của bệnh nhân, chúng tôi sẽ sử dụng với mục đích dưới đây, sử dụng thích hợp tuân theo "chính sách cơ bản bảo vệ thông tin cá nhân " của tập đoàn

Để cung cấp dịch vụ y tế thích hợp

 • Cung cấp các dịch vụ y tế như là khám bệnh, chữa bệnh, xét nghiệm, thủ tục tiếp nhận
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc
 • Cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe cũng như là thông báo tới địa phương ・xí nghiệp đã kí kết hợp đồng trong dịch vụ kiểm tra sức khỏe
 • Trường hợp xin lời khuyên, ý kiến bác sĩ chuyên môn của cơ sở y tế khác
 • Báo cáo tới cơ sở y tế giới thiệu cũng như nộp cho cơ sở y tế được giới thiệu tới
 • Giới thiệu tới cơ sở y tế khác, hoặc liên kết thông tin khám chữa bệnh qua bệnh án điện tử với cơ sở y tế khác
 • Phối hợp với các cơ sở y tế, phòng khám, trạm điều dưỡng thăm khám, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng, v.v.
 • Giải thích bệnh trạng cho người nhà bệnh nhân v..v.
 • Thủ tục bảo hiểm lao động, bảo hiểm tự nguyện, hoặc thủ tục từ các công ty bảo hiểm thông thường
 • Ủy thác của các công việc xét nghiệm mẫu v..v..

Để yêu cầu thanh toán phí y tế

 • Công việc hành chính liên quan đến y tế・chăm sóc・bồi thường tai nạn lao động, y tế sử dụng phí công tại tập đoàn cũng như các ủy thác đó
 • Nộp biên lai tới cơ quan thanh tra thanh toán , trả lời các truy vấn
 • Trả lời truy vấn từ công ty bảo hiểm
 • Nộp biên lai liên quan tới y tế sử dụng phí công tới các cơ quan chính phủ , trả lời các truy vấn
 • Ngoài ra sử dụng để yêu cầu thanh toán phí y tế

Để quản lí vận hành bệnh viện thích hợp

 • Quản lí phòng bệnh ra viện , nhập viện v..v
 • Thủ tục thăm phòng bệnh đối với người đi thăm bệnh
 • Báo cáo sự cố y tế v..v
 • Thanh toán・kế toán
 • Sử dụng để tạo tài liệu cơ sở nhằm duy trì・cải thiện dịch vụ y tế ・ chăm sóc và nghiệp vụ
 • Quay chụp lại hình ảnh thông qua camera chống trộm và lưu giữ hình ảnh

Để cung cấp thông tin với mục đích nâng cao chất lượng và trình độ dịch vụ y tế

 • Đào tạo bác sĩ, y tá, nhân viên y tế và nghiên cứu lâm sàng
 • Hỗ sợ thực tập của học sinh ( học sinh bác sĩ , học sịnh y tá v..v..)
 • Nghiên cứu ca bệnh nhằm mục đích nâng cao chất lượng y tế
 • Thu thập dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu lâm sàng ( Ghi chép khám chữa bệnh đã ẩn danh thông tin nhận dạng cá nhân ,kết quả xét nghiệm, phim, hình ảnh và đoạn phim v..v..) cũng như báo cáo tại hội thảo, hội nghiê cứu khoa học, tạp chí hội thảo v..v..
  *Trường hợp nghiên cứu các ca bệnh cá biệt hoặc khó ẩn danh thì lấy sự đồng ý của bệnh nhân
 • Tổ chức VHJ pháp nhân NPO ( đánh giá thành tích khám chữa bệnh giữa các bệnh viện tiên tiến trên toàn quốc , nỗ lực nhắm tới cải thiện chất lượng y tế )

Để đối ứng về mặt pháp lệnh ・ hành chính

 • Tiến hành điều tra dịch tễ mang tính công chúng cao như đăng kí ung thư
 • Công tác giám sát thống kê liên quan đến hành chính y tế
 • Báo cáo về y tế công chúng cũng như y tế chăm sóc sức khỏe đối với tổ chức lợi ích cộng đồng như là cơ sở chăm sóc y tế v..v..
 • Đối ứng với điều tra chỉ đạo y tế , giám sát y tế
 • Thắc mắc từ tòa án, cảnh sát, công tố viên, sở cứu hỏa, các cơ quan công quyền khác và hiệp hội luật sư dựa trên luật pháp
 • *
  Trường hợp đồng ý hãy tích vào dòng đồng ý liên quan đến lấy・sử dụng thông tin cá nhân của "giấy đăng kí khám chữa bệnh " "bản cam kết nhập viện" "bản cam kết y tế tại nhà" "hợp đồng hỗ trợ điều dưỡng tại nhà "
 • *
  Trường hợp trong mục đích sử dụng có điều khoản khó đồng ý hãy trình bày tại "nơi giải đáp thắc mắc"
 • *
  Trường hợp không đồng ý có thể chúng tôi sẽ không cung cấp được dịch vụ y tế thích hợp
 • *
  Những điều chúng tôi nêu ra ở đây bất kì lúc nào cũng có thể hủy bỏ , thay đổi

Về việc thông báo bệnh và tình trạng bệnh

Tại tập đoàn của chúng tôi nguyên tắc để điều trị tốt nhất được tiếp tục là thông báo bệnh cho bệnh nhân , nhưng trong trường hợp bệnh nhân không muốn biết hãy trình bày với bác sĩ điều trị
Hoàn toàn có thể chỉ thông báo tới bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân

Nơi giải đáp thắc mắc

Chúng tôi sẽ tiếp nhận mọi tư vấn, giải đáp liên quan đến đến thông tin cá nhân tại dưới đây

Bệnh viện đa khoa Kameda: Trung tâm dịch vụ・ hỗ trợ tầng 1 TEL: 04-7099-1246
Phòng khám Kameda: Quầy tiếp nhận tổng hợp tầng 1 TEL:04-7099-1246
Bệnh viện vật lí trị liệu Kameda : Quầy tiếp nhận tại văn phòng tầng 1 TEL: 04-7093-1400
Phòng khám gia đình Tateyama Kameda : Quầy tiếp nhận tại văn phòng tầng 1 phòng khám Tateyama Kameda TEL: 0470-20-5520
Phòng khám Makuhari trực thuộc bệnh viện đa khoa Kameda: Quầy tiếp nhận tại phòng khám TEL: 043-296-2711
Phòng khám MTG Kameda : Quầy tiếp nhận tại phòng khám TEL: 043-296-2610
Phòng khám IVF Makuhari Kameda : Quầy tiếp nhận tại phòng khám TEL: 043-296-8141
Phòng khám Kyobashi Kameda: Quầy tiếp nhận tại phòng khám TEL: 03-3527-9100
Bệnh viện Morinosato Kameda : Quầy tiếp nhận tầng 1 TEL: 046-274-2121
Phòng khám Hamaogi Kameda : Quầy tiếp nhận tại phong khám TEL: 04-7003-0315
Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhà Kameda: Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhà TEL: 04-7099-1126
Trạm chăm sóc sức khỏe tại nhà Morinosato Kameda : Trạm chăm sóc sức khỏe tại nhà Morinosato Kameda TEL: 046-282-6210
Văn phòng hỗ trợ chăm sóc tại nhà bệnh viện đa khoa Kameda : Quầy thông tin tầng 1 TEL: 04-7099-1246
Trung tâm kết nối khách hàng bệnh viện đa khoa Kameda: kokua@kameda.jp

Chủ tịch tập đoàn y tế pháp nhân Tesshokai
Viện trưởng bệnh viện đa khoa Kameda
(Giám đốc chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân bệnh viện đa khoa Kameda)

Ngày 20 tháng 1 năm 2022

Kameda Medical Center