Trung tâm y tế Kameda xếp thứ 45 ( thứ hạng năm trước 47) trên bảng xếp hạng " Bệnh viện tốt nhất thế giới " do Newsweek bình chọn.

Trung tâm y tế Kameda xếp thứ 45 ( thứ hạng năm trước 47) trên bảng xếp hạng " Bệnh viện tốt nhất thế giới " do Newsweek bình chọn .
Ngoài ra, xếp thứ 3 toàn nước Nhật Bản do cùng tạp chí này bình chọn , chỉ xếp sau Bệnh viện trực thuộc đại học Tokyo ( quận bunkyo Thành phố Tokyo) và Bệnh viện quốc tế Luke ( Quận Chuo Thành phố Tokyo)

5 năm liên tục đứng trong top 5 bảng xếp hạng Bệnh viện Nhật Bản

Bảng xếp hạng thế giới: https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2024

Bảng xếp hạng Nhật Bản: https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2024/japan

Kameda Medical Center